HomeAvloppsteknikHur skall man tänka vid dimensioneringen av ett avlopp?

Hur skall man tänka vid dimensioneringen av ett avlopp?

-

När man dimensionerar ett enskilt avlopp brukar man utgå från att avloppet skall klara fem personer per hushåll, ett litet gästhus räknas som ett halvt hushåll etc.
Om det är en fritidsfastighet kanske man bör tänka på hur stor punktbelastningen kan bli när det kommer gäster med husbil eller båt etc.
Om man till exempel har ett minireningsverk för ett hushåll och det är 40 gäster över midsommar som använder toaletterna och duschar i 2-3 dagar kan det bli ett problem med driften… Det är alltid bättre att planera i förväg i stället för att få en dålig överraskning i efterhand.
Hur man exakt ser på belastningen kan ändras lite från kommun till kommun. Hur man räknar belastningen på större reningsverk kan skilja sig lite från tillverkare till tillverkare så om man skall jämföra priser på minireningsverk från olika leverantörer måste man fråga om en offert på det specifika projektet för att kunna jämföra.

vår 2021, jobb åt Watersystem Sverige AB Ref: Henrik Schagerström, Tranås

Ett utdrag från en avloppsutredning från Watersystems:


Allmänt om dimensionering av avloppsreningsanläggningar
Vid dimensionering av avloppsanläggningar är det mycket viktigt att man väljer anläggning efter maximal belastning och inte efter medelbelastning. Samtidigt är det också viktigt att man inte överdimensionerar anläggningen eftersom detta kan leda till dåliga reningsresultat pga att mängden spillvatten (och därmed näringsämnena) inte räcker till för att uppnå optimal drift av anläggningen. Om inte anläggningen i medeltal belastas med ca 15-25% av maxbelastningen kan det ibland hända att resultaten inte blir de förväntade. WSB Clean reningsverk med dess biobärarteknik är relativt okänsligt för ojämn belastning och klarar stillestånd upp till 6 månader men det finns givetvis en gräns även för detta.

I Sverige räknar vi med en dygnsbelastning av avloppsvatten om 170 l spillvatten per
person/personekvivalent (PE) och dygn
. Faktum är att denna siffra är grovt överdriven och ju fler hushåll man räknar på desto större kommer överskattningen av mängden producerat spillvatten därför att bli. Enda gången man kommer i närheten av de flöden som anges i normen är för internatskolor, fängelser, flyktingboenden och liknande där de boende tillbringar hela dygnet på fastigheten. Baserat på faktiska spillvattenmätningar utförda i våra WSB Clean minireningsverk skulle jag vilja påstå att medelbelastningen i ett svenskt hushåll för permanentboende ligger på 75-120 liter per PE och dygn. Vi har exempel där medelförbrukningen är endast 30 liter/PE/dygn… För fritidshus är volymerna ännu lägre i medeltal; uppskattningsvis 40-120 liter per PE och dygn i snitt. Detta beror på olika faktorer som exempelvis avsaknad av dusch, små varmvattenberedare, att man badar i sjön istället för att duscha etc. Hyreshus ligger normalt på en något högre förbrukning än villor men några 170 l/person och dygn når man inte.

Hur många PE motsvarar ett hushåll? Vad säger Statistiska Centralbyrån?
För anläggningar till 1-3 hushåll är det fullt rimligt att anta att man ibland kommer att ha en varaktig belastning om 5-15 PE, dvs att varje hushåll bidrar med 5 PE. För större anläggningar är det sällan varje hushåll innehåller 5 personer. I Sverige bor det enligt SCB (2015) 2,2 personer per hushåll. För småhus gäller 2,5 och för flerbostadshus 1,9 personer. 70 % av Sveriges hushåll består av 1-2 personer.
Detta faktum i kombination med de överskattade spillvattenmängderna gör att man får helt
feldimensionerade anläggningar om man alltid räknar 5PE per hushåll även för större anläggningar.

För anläggningar från 5 hushåll och uppåt bör man fundera på att räkna med 3-4 PE/hushåll.
Exempelvis Gotlands kommun har insett detta och använder 3,8 PE/hushåll för större anläggningar vilket i och för sig ofta fortfarande blir för högt men som ändå är ett steg i rätt riktning.

Spillvattenrening för näringsverksamhet
Restauranger, sportanläggningar och annan verksamhet med många besökande ställer specifika krav på reningen och dimensioneringen av denna. Spillvattnet får en helt annan sammansättning än spillvatten från boningshus och därför kan man inte dimensionera på volymer utan måste titta mer vattnets sammansättning och på belastning med avseende på fett, näringsämnen mm. Exempelvis har spillvattnet från restauranger ett högt innehåll av fett och organiska ämnen varför en fettavskiljare måste ingå i reningslösningen.

Campingplatser, bussdepåer och båtvarv är andra exempel på verksamhet med speciella utmaningar. De septiktankar som töms på dessa platser är mycket koncentrerat till följd av att de toaletter de kommer ifrån är snålspolande (spolmängden kan vara så liten som 10-25 % av vad en standardtoalett använder). I dessa fall måste man räkna om volymerna för att kompensera för detta och storleken på reningsverket som krävs kan ofta upplevas som mycket stor om man jämför med vad de faktiska vattenvolymerna indikerar (om det varit spillvatten av normalkvalitet).

Om du har ett avloppsprojekt på gång, tveka inta att kontakta oss på MMAV så hjälper vi er!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

En lokal vatten och avloppsmässa i Enköping 5-6 maj 2023

Vi på Mälardalens Mark och VA tyckte att vinterns lugn i våran bransch har hållit på tillräckligt länge och det var dags att någonting hände...

Most Popular