HomeAvloppsansökanSeparerad avloppslösning

Separerad avloppslösning

-

Vi på Mälardalens Mark och VA fick en förfrågan via en av våra entreprenörer om ett avlopp till en permanentbostad.
Inledningsvis var det ett område där det varit fritidshus. Med åren har det blivit fler och fler permanentboende i området. Utmaningen för att anlägga ett enskilt avlopp är att det är små tomter och korta avstånd till dricksvattenbrunnar. Den lämpligaste lösningen kan vara ett gemensamt avlopp för området, men om det inte finns ett föreläggande i området brukar inte fastighetsägare vara intresserade att investera i ett avloppssystem.

Förutom att fastigheten är sjönära (vilket innebär höga miljökrav) så brukar det vara lämpligt att installera separerade avlopp för att få ner skyddsavstånden och undvika att få ner bakterier i marken (De farliga bakterierna kommer nästan uteslutande från toalettvattnet).

Fastighetsägaren hade även ett önskemål om att i framtiden kunna bygga ett attefallshus och kunna koppla in det på denna avloppslösning.
Givetvis skulle man för BDT vattnet kunna välja en lösning med slamavskiljare och efterföljande bädd, men då det var platsbrist på tomten valde vi en lösning med en fabriksfärdig produkt som tar minimalt med plats för att rena BDT vattnet.

Biokube är ett känt fabrikat av minireningsverk från Danmark. De har även tagit fram produkter för att rena BDT vatten. Principen i funktionen är som på minireningsverken, men utan kemi då man inte behöver reducera fosfor i BDT vatten.

Ofta när man installerar ett avloppssystem kan det vara svårt att få till fallhöjder på avloppsledningens totala sträcka. Biokubes produkter har generellt ett inlopp som är lägre än utsläppshöjden och detta brukar vara väldigt uppskattat vid installationen för att få till självfallet på avloppsledningen.

När det är toalett till sluten tank rekommenderar vi nästan uteslutande att man använder sig av en vakuumtoalett. Om man använder sig av en traditionell spoltoalett brukar det vara spolningar på 3-6 liter och man fyller i huvudsak den slutna tanken med spolvatten vilket kan ha till följd att det blir många tömningar per år. Visst finns det snålspolande toaletter, men man får inte glömma att det är spolvattnet som skall “knuffa” toalettpapper och fekalier till tanken och ställer man ner spolvolymen för mycket så blir det lätt stopp i avloppsledningarna.

En vakuumtoalett använder sig av 0,6 liter vatten per spolning vilket gör att en sluten tank på 3m³ klarar över 3000 spolningar. Dessutom är det inga problem om den slutna tanken ligger högre än toaletten när man använder sig av en vakuumtoalett.

Det finns olika vakuumtoalettsystem, det som är mest känt är de vakuumsystem som är installerat på till exempel färjor där det är konstant vakuum i ledningarna. De vakuumsystem som installeras i små bostäder brukar bygga upp vakuum när man trycker på spolknappen. Detta är bra om man har korta sträckor med vakuumrör.

Till det här specifika projektet valde jag ett “hybridsystem” från Jets som heter VIP “Vacuum If Present” vilket betyder att det finns en rörelsedetektor i utrymmet där vakuumtoaletten är installerad. Så fort någon går in i utrymmet går en signal till vakuumpumpen som då bygger upp ett vakuum i fall någon vill spola toaletten. Detta innebär att det blir en snabb spolning om någon trycker på spolknappen och går personen ut från utrymmet slutar systemet skapa vakuum i ledningarna.

Har Du ett avloppsprojekt och behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

UTSLÄPPSFÖRBUD, Vad gör vi nu?

Att få ett beslut om ett utloppsförbud på det enskilda avloppet är inte kul, många ser det som en stor summa pengar nedgrävt i marken...

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

Most Popular