Markbaserat avloppssystem

Markbaserade avloppssystem används vid normala miljökrav och principen är en slamavskiljare med efterföljande bädd. Om marken har bra genomsläpplighet installerar man vanligtvis en infiltration om det inte finns skyddsavstånd att respektera till dricksvattenbrunnar etc.
För att veta om marken är tillräckligt genomsläpplig för att kunna använda en infiltration så måste man göra en provgrop och ett perkolationsprov. Med perkolationsprovet får man fram ett LTAR värde (Long Term Acceptance rate). LTAR värdet motsvarar hur många liter vatten marken kan absorbera per kvadratmeter, är LTAR värdet 15 eller högre kan en infiltration30m² räcka.
Med ett LTAR värde under 15 måste man dränera under infiltrationsbädden och då kallas bädden för markbädd. Dräneringen från markbädden måste ledas vidare till ett ställe där det renade vattnet kan rinna av utan problem, till exempel ett täckdike, vägdike eller åkerdränering. Många kommuner vill ha extra fosforreducering, även vid normala miljökrav om det är en markbädd som installeras.

DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT MAN INTE FUSKAR MED LTAR VÄRDE ELLER BÄDDENS YTA, DET KAN BLI ETT DYRT PROBLEM OM BÄDDEN INTE KLARAR ATT TA EMOT DEN MÄNGDEN VATTEN DEN ÄR KONSTRUERAD FÖR!

INFILTRATION

MARKBÄDD

Under de senaste 20 åren har många tillverkare för produkter utvecklat biomoduler för att minska bäddens yta, ett av de företag som har varit väldigt duktiga på att prova fram biomodulers effekt och att produkten verkligen fungerar som den ska är Baga (ingår numera i Kingspan koncernen).
Biomodulen ger en stor kontaktyta för den bakteriefloran man vill ha för att få en bra vattenrening. Då man ökar kontaktytan i biomodulerna kan man minska bäddens totala yta under förutsättning att man respekterar LTAR värdet på den mängd vatten bädden skall klara av per dygn. Om det är möjligt att göra bädden lite mindre är det tillverkaren som ger klartecken på vilken yta bädden skall ha till förhållande av belastningen per dygn.

Bagas biomodulbädd blir under de bästa förhållandena så liten som 16m² (2x8m), under biomodulerna har Baga tagit fram en produkt de kallar spridarmattor. Detta innebär att med goda markförhållanden behöver man inte tillföra infiltrationssand utan efter att ha schaktat ut bäddens yta läggs spridarmattorna ut plant direkt på den schaktade ytan, väldigt kostnadseffektivt.