HomeAvloppsansökanMarkbaserat avloppssystem från Baga

Markbaserat avloppssystem från Baga

-

Mälardalens Mark och VA fick en förfrågan att göra ett markbaserat avloppssystem som skulle klara normala miljökrav för en belastning motsvarande tre hushåll (15PE). Fastighetsägaren hade redan letat information på internet och hade önskemål om att välja produkter från Baga.

Baga biomodulbädd

Baga är ett Svenskt företag som ägs av Kingspan gruppen. Baga har alltid varit seriösa i sin produktutveckling som de har skött i egen regi. Baga var en av pionjärerna i Sverige för att utveckla biomoduler till infiltrationer och markbäddar. Med Bagas biomoduler kan man minska ytan på bädden ner till 16m² (Givetvis måste man respektera markens LTAR värde till förhållande av ytan om det är infiltration).

Baga slamavskiljare

Bagas slamavskiljare är en innovativ lösning som är byggd just för att skilja bort slam (partiklar). Bagas unika konstruktion av sin slamavskiljare klarar momentant höga flöden utan att släppa igenom slam, långt högre prestanda än samtliga konkurrenter.

Bagas slamavskiljare klarar att en pumpbrunn pumpar mot slamavskiljaren vilket är delikat för alla traditionella slamavskiljare, oftast brukar tillverkarna rekommendera att man dubblar volymen av slamavskiljaren om man skall pumpa till den, men inte Baga, där kan man använda skärande pumpstationer innan slamavskiljaren utan att behöva dimensionera upp slamavskiljaren.

Situationsplan för avloppsansökan

I just det här specifika fallet var det inledningsvis två fastigheter som skulle ingå i projektet, men det fanns en tredje fastighet på tomten som användes sporadiskt. Vi på MMVA berättade för fastighetsägaren att Bagas slamavskiljare är konstruerade så att man kan uppgradera dom till reningsverk om man respekterar deras dimensionering. Men vi på MMVA vet också om man inte behöver ha möjligheten att kunna gradera upp till höga miljökrav klarar faktiskt Bagas slamavskiljare för två hushåll belastningen från tre hushåll. Vi föreslog för fastighetsägaren att lägga till ett tredje biomodulpaket och ansöka för tre fastigheter, denna lösning blev väldigt kostnadseffektiv för den tredje fastigheten.

Baga biomodulbädd för tre fastigheter, 4x12m

Tillståndet blev klart i maj och entreprenören gjorde installationen innan semestern.

Vi på Mälardalens Mark och VA hjälper privatpersoner och entreprenörer att hitta rätt teknisk lösning för respektive projekt. Vi på MMVA kan även som konsult redigera alla dokument, skicka in ansökan och sköta all dialog med kommunen tills tillståndet blir klart. Därefter hjälper vi att koordinera leveranser och arbetet tills installationen är klar och anläggningen är driftsatt.

Om ni är entreprenör eller privatperson, tveka inte att kontakta ossMälardalens Mark och VA för att testa på våran kompetens om enskilda avlopp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

UTSLÄPPSFÖRBUD, Vad gör vi nu?

Att få ett beslut om ett utloppsförbud på det enskilda avloppet är inte kul, många ser det som en stor summa pengar nedgrävt i marken...

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

Most Popular