Om MMVA

MMVA

Mälardalens Mark och VA (MMVA) är ett företag som är startat av Daniel Larson. MMVA är ett företag som är specialiserat på att kunna ge råd om teknikval och hjälpa Entreprenörer och privatpersoner i sitt val av teknik, administrativa arbeten med ansökningar, servitut, etc. Vi jobbar redan med ett flertal entreprenörer där vi riktar in oss på att hjälpa respektive entreprenör med just det han vill ha hjälp med för att entreprenören skall få mer tid till det han eller hon tycker är roligast/mest givande (vilket brukar vara att sitta i maskinen och jobba). På MMVA har vi tagit fram digitala underlag så att vi kan skicka information och uppdatera projekt i realtid, se till att entreprenören har det underlag han behöver i form av till exempel kartunderlag från Lantmäteriet när han åker ut på kundbesök.

Min bakgrund

Jag, Daniel Larson är född och uppvuxen i Västerås. 1994 tyckte jag att där jag det blev lite långtråkigt i Västerås och jag tog en enkel biljett till Paris där jag tog värvning i den Franska Främlingslegionen. Efter min grundutbildning blev jag skickad till legionens ingenjörsregemente utanför Avignon där jag förhållandevis snabbt fick befordring till underofficer. För min tekniska tjänstgöring fick jag utbildning (motsvarande högskoleutbildning) av det franska flygvapnets ingenjörstrupper, där fick jag specialistutbildning inom mark och anläggning, väg och plattform, topografi, markanalys, betong och asfalt. Efter 18 års militärtjänstgöring med tio utlandsuppdrag varav tre var som plutonchef var det dags att göra någon ny utmaning i livet. Jag blev rekryterad som konsult till ett stort svenskt företag som är specialiserat inom vatten och avlopp. Där blev jag kvar i tio år innan jag tog steget att starta mitt eget företag där jag kan fokusera min kompetens till det entreprenörer och privatpersoner vill få hjälp med.