Avloppsansökan

Att välja ett avloppssystem till ett projekt är inte alltid lätt, det finns så många parametrar att ta hänsyn till.

Till exempel om det är en fritidsfastighet som används sporadiskt några veckor eller månader på sommaren, bör man kanske inte välja ett reningsverk, kanske en separerat avlopp (BDT/WC) är mer lämpligt?

Tomtens förutsättningar, vattenbrunnar, grundvatten etc. kanske har en inverkan på teknikvalet?

Redigeringen av ansökan till miljökontoret, samt att kunna svara på de eventuella frågor och krav från kommunens miljöinspektörer under ansökans gång kan vara mer eller mindre svår.

Vi på Mälardalens Mark och VA kan hjälpa dig helt eller delvis i denna process!

Tveka inte att kontakta oss!

Arbetsgång
- Undersöka förutsättningarna
- Val av avloppsteknik
- Redigera avloppsansökan
- Ansökningsprocess
- Avloppstillstånd
- Planera installationen
- Installation
- Entreprenörsrapport