Fettavskiljare

Fettavskiljare

Verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare så att spillfett inte går ut i avloppsnätet. Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, men inte fett i större mängder. Eftersom vattentemperaturen sjunker i avloppsledningarna kan fett stelna i ledningarna.

Riktlinjer för fettavskiljare

Fettavskiljaren skall vara typgodkänd enligt standarden SS-EN 1825. Standarden är uppdelad i två avdelningar SS-EN 1825-1, som behandlar själva konstruktionen och SS-EN 1825-2 reglerar dimensionering, installation, drift och underhåll. Fettavskiljaren skall dimensioneras och utformas enligt standarden SS-EN 1825-2. Dimensioneringen av fettavskiljaren beror på verksamhetens storlek, men även på vilken utrustning som finns i köket. För att en fettavskiljare skall bli klassad som typgodkänd ska den vara tillverkad i enlighet med standarden SS-EN 1825-1. Kontakta oss på MMVA för att få hjälp med rätt dimension och typ av fettavskiljare.

 

Har du funderingar om fettavskiljare eller har ett framtida projekt där ni kanske behöver en fettavskiljare, tveka inte att kontakta oss på MMVA.