Separerat avloppssystem

Ett separerat avlopp är där man delar toalett från BDT-vatten(Bad, Disk och Tvätt). Fekalier och urin är den största miljöboven av det som finns i ett enskilt avlopp, det är där vi hittar den mesta fosforn, kvävet samt bakterier. Tar man hand om sitt toalettvatten separat klarar BDT vattnet höga miljökrav utan att tillsätta kemi.

HUR SKALL MAN TÄNKA KRING ETT SEPARERAT AVLOPP?

Den första frågan är hur ofta och hur mycket man använder fastigheten?
Använder man fastigheten sporadiskt någon vecka eller månad per år så kanske ett enklare gråvattenfilter räcker för att ta hand om BDT vattnet (om gråvattenfilter är accepterade i eran kommun). Till toaletten kan man välja en torrtoalett eller en förbränningstoalett
Om fastigheten har en högre belastning kan det vara bra att installera en mindre slamavskiljare på 1000-1200 liter med efterföljande bädd för BDT vattnet. Vill man ha en vattenspolande toalett är det vakuumtoalett som är lämpligast då den endast förbrukar 0,6 liter per spolning. Det finns några tillverkare med vanliga spoltoaletter som utlovar väldigt låg vattenförbrukning, men detta fungerar endast om den slutna tanken ligger i anslutning till huset, skall fekalier och papper ledas längre än någon meter i självfallsledningar behövs det mera vatten.

Ett exempel på ett separerat avlopp till en fritidsfastighet som används året runt.

Toaletten leds till en sluten tank från Cipax på 3000 liter. Med en snålspolande toalett blir det någon tömning per år och är det en vakuumtoalett blir det bara en tömning per år.
BDT vattnet leds till en slamavskiljare i betong från Tranås Cementvarufabrik på 1000 liter med efterföljande pumpbrunn som pumpar det utgående vattnet till en biomodulbädd på 12m² som ligger högre än slamavskiljaren.

Är du osäker på hur du ska tänka och välja mellan de olika tekniklösningar som finns, tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA!