Minireningsverk

Vad är ett minireningsverk?

Ett minireningsverk är en förtillverkad produkt i betong, plast eller glasfiber.
Den här typen av lösning brukar generellt vara den mest kompakta jämfört med markbaserade avloppssystem och separerade avloppssystem.
Utan att gå in på själva tekniken fungerar de flesta minireningsverk med någon typ av kemfällning, de tillverkare av minireningsverk som hävdar att de når höga miljökrav utan kemfällning bör synas noggrant innan man väljer det alternativet.

Om det är platsbrist på fastigheten eller någon annan parameter som påverkar, kan det vara intressant att installera ett minireningsverk trotts att det bara är normala miljökrav. Vid samfälligheter skulle bäddarna bli extremt stora, samt kostsamma att anlägga om man väljer ett markbaserat avloppssystem, väldigt ofta brukar det sluta med ett större minireningsverk för flera fastigheter. På de senaste åren har fler och fler tillverkare av minireningsverk kommit fram med kompakta produkter för att bara möta upp normala miljökrav.

Hur väljer man rätt minireningsverk?

Det finns många produkter på marknaden och det kan vara lätt att stirra sig blind på fel parametrar.

Pris, kemi och serviceavtal ska absolut inte vara grundparametrarna för att man väljer bort ett minireningsverk.
Med detta vill vi inte säga att ett minireningsverk skall vara dyrt för att det skall fungera, men oftast är de minireningsverk som sälj på lägsta pris produkter som har problem med kontinuiteten. Om en fastighetsägare investerar en mindre förmögenhet på att installera ett minireningsverk vill han att det skall fungera även om 20 år, då måste det finnas support och reservdelar.
Vi brukar alltid rekommendera fastighetsägarna att kolla upp historiken på en leverantör av minireningsverk.

Det händer ibland när man pratar med fastighetsägare att de inledningsvis vill välja bort ett reningsverk för att det förbrukar kemi. Men de flesta lösningar utan kemi brukar inte hålla när de synas lite noggrannare.

En hel del fastighetsägare försöker kringgå serviceavtal för att slippa årliga servicekostnader. Kommunala reningsverk har personal som följer upp driften dygnet runt, så för oss är det naturligt att ett minireningsverk har ett besök per år och det är absolut ingen anledning för att välja bort ett minireningsverk som alternativ.
Vi skulle däremot bli väldigt misstänksamma om en tillverkare av minireningsverk säger att just deras minireningsverk inte behöver service (och heller ingen kemi), då skall man absolut söka information om företaget och produkten för att försäkra sig att det verkligen fungerar, att de har nöjda kunder och att produkten fungerar i längden.
I serviceavtalen brukar det ingå garanti, vissa tillverkare har larm och övervakningsfunktioner via GSM. Dessa parametrar försvinner om fastighetsägaren säger upp sitt serviceavtal.

En bra start kan vara att titta hur närliggande fastigheter löst sina enskilda avlopp, givetvis skall det vara relativt nya installationer.
– Fyller dessa produkter kommunens gällande krav?
– Är fastighetsägarna nöjda med produkten?
– Hur många år har den varit i drift?
– Hur många slamtömningar per år?
– Har det varit driftstörningar, i så fall varför?

Det finns faktiskt projekt där man skall avråda från minireningsverk och det gäller fritidsfastigheter som står tomma mer än sex månader per år, då kan det vara bättre att titta på en separerad avloppslösning.
Om en fritidsfastighet används mindre än sex månader per år och man ändå vill installera ett minireningsverk finns det ibland lite olika lösningar, men man bör ställa sig frågan, varför man vill installera ett minireningsverk om det inte är bra förutsättningar för det. Om fastigheten är tänkt att bli ett helårsboende i framtiden kan det vara en övervägande anledning, men inte utan att studera de alternativa valen av avloppsteknik.

Tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA om ni har frågor om enskilda avlopp!