HomeFett- och OljeavskiljareOljeavskiljare 6l/s

Oljeavskiljare 6l/s

-

Har du en högtryckstvätt hemma?

Om du tänker på våran natur borde du även ha en godkänd oljeavskiljare. Den minsta storleken av oljeavskiljare om man vill kunna använda en högtryckstvätt är 6l/s och det skall vara en klass 1.

Hur stort slamfång/sandfång oljeavskiljaren behöver beror på vad man skall tvätta och hur mycket smuts som uppskattas följa med vattnet ner till oljeavskiljaren. För sporadiskt tvättande går det bra med 600 liter slamfack, men för en yrkesverksamhet behövs det absolut större kapacitet. Regnvatten får inte ledas till en oljeavskiljare som används till en tvättutrustning, parkeringsytor skall ha en separat oljeavskiljare med by-pass.

Innan installationen av en oljeavskiljare bör man kontakta kommunen för att få veta om de kräver provtagningsbrunn och eventuellt ett oljelarm på oljeavskiljaren.

SEPKO oljeavskiljare testas enligt BS EN 858-1 standardkrav. Test visade att restoljehalten i det behandlade avloppsvattnet inte överstiger 5 mg/l. Detta bekräftar att SEPKO oljeavskiljares effektivitet uppfyller kraven för klass 1.

Sepko oljeavskiljare 6l/s Klass 1

SEPKO oljeavskiljarens funktionsprincip
Förorenat avloppsflöde kommer in genom inloppsröret (1) i slamfångszonen (2), där avskiljs partiklar av stora olje- och fasta föroreningar.
Därefter avleds vattenflödet från slamfång genom  koalescensmoduler (3). I detta skede rinner vatten i en horisontell riktning genom koalescensmodul, droppar av petroleumprodukter stiger till toppen av modulen kommer i kontakt med oleofilt material och fångas. Genom att förenas med andra droppar blir de större och pga gravitationseffekten kommer de upp och ansamlas på avskiljarens yta.
Mekaniska föroreningar ansamlas på koalescenspaket på grund av gravitationseffekten går de ner till botten av tanken. Denna självrengöringsfunktion minskar servicefrekvensen av servicemoduler.
Renat vatten rinner ut genom utloppet (5).
Oljeprodukter som samlats på vattenytan sugs bort vid service eller med hjälp av speciella grep leds de till en separat oljelagringstank.
Varje oljevattenavskiljare är utrustad med automatisk säkerhets flottörventil (4), som är kalibrerad så att den flyter i vattnet medan oljeprodukten sjunker. När oljeprodukter samlas på vattenytan går flottören ner och när oljeskiktets tjocklek når den högsta tillåtna gränsen, stänger ventilen oljeavskiljarens utlopp.

Om du har planer på att skaffa en oljeavskiljare, tveka inte på att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA så hjälper vi er med allt man bör tänka på när man skal köpa och installera en oljeavskiljare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

Fettavskiljare för kafé- och restaurang- verksamhet.

Även för en liten kaféverksamhet kräver kommunen att man har en fettavskiljare kopplad på köket innan vattnet sedan går vidare mot ett kommunalt eller enskilt...

Oljeavskiljare 0,2 l/s

Kommunen kräver ofta oljeavskiljare även för mindre garage. Rotomon har en liten och kompakt klass 2 oljeavskiljare som gjuts in i plattan. Denna oljeavskiljare har...

Most Popular