HomeUncategorizedHjälp, nu fryser vatten och avlopp!

Hjälp, nu fryser vatten och avlopp!

-

När vatten eller avlopp fryser kan det vara svårt att lösa problemet, det är bättre att ta med frysrisken i beräkningen när man lägger ner rör för vatten och avlopp.
Det är inte alltid man kan få ner ledningar på frostfritt djup och även med isolering kan det vid köldknäppar behövas föra till lite värme.
Svenska Extena uppe i Norsjö har bra lösningar för vatten och avlopp i extrema förhållanden.
Viktigt att påpeka är att det är inte tänkt att värmekabeln är i drift permanent utan via en termostat skall den bara aktiveras när det behövs. Snittemperaturen på ett avloppsvatten är +10° och avloppsvattnet kommer att tillföra värme, rören är isolerade med aluminiumfilm och isolering.
Har man svårt att komma ner frostfritt och planerar installationen med så bra täckning som möjligt kanske man bara behöver använda elvärmen vid extremväder.
(Det är antagligen då man behöver ett fungerande vatten och avlopp som mest…)

Polarrör®
Frostsäkert vatten och avlopp för kustnära områden, fjällmiljö och tillfälliga moduler. I takt med att fler hus och stugor byggs vid kusten och i fjällområden ökar behovet av energieffektiva och för naturen skonsamma vatten- och avloppssystem (VA). I dessa områden, där det ofta är svårt att förlägga rör på frostsäkert djup utan att göra grov åverkan på den känsliga naturen, krävs innovativa lösningar.

Polarrör® från Extena är utvecklat för den här typen av miljöer och erbjuder snabb och frostfri vattenförsörjning oavsett årstid och markförhållanden. Systemet består av ett vattenledningsrör (medierör) med en självbegränsande värmekabel som förhindrar vattnet från att frysa. Denna innovativa konstruktion eliminerar kravet att komma ner på frostfritt djup; röret kan läggas på marken eller på snö och is om man så vill.

Övertäckning
Polarrör behöver inte övertäckas för att fungera.
Systemet klarar av att hålla rören frysskyddade ner
till minus 30 grader ovan mark. Däremot förlänger du
livslängden på systemet om du täcker över röret alter-
nativt lägger det i ett skyddande ytterrör så att det inte
utsätts för solens UV-strålar.

Polarrör under körbar yta
Vid grund installation och körbara ytor rekommenderas det att man drar Polarröret i ett SRS rör för att skydda mot belastningen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

Infiltration eller markbädd?

Vi på MMVA får återkommande frågor om det skall vara infiltration eller markbädd, varför man skall välja det ena framför det andra, etc. Denna film som...

Most Popular