HomeAvloppsansökanMMVA hjälper er hela vägen...

MMVA hjälper er hela vägen…

-

Vi på Mälardalens Mark och VA hjälper både entreprenörer och fastighetsägare att hitta en hållbar avloppslösning för respektive fastighet.

Efter kontakt med fastighetsägaren kommer Mälardalens Mark och VA (MMVA) med ett eller flera förslag om hur avloppet kan åtgärdas med hänsyn av önskemål, förutsättningar på tomten, miljökrav, belastning etc.

MMVA kommer slutligen med ett förslag i form av en situationsplan, om uppdragsgivaren är nöjd med förslaget returnerar han/hon en fullmakt så att konsulten på MMVA kan slutföra dokumenten för avloppsansökan till miljökontoret.

Har inte fastighetsägaren en entreprenör i det här skedet föreslår MMVA en entreprenör till projektet.

MMVA sköter all kontakt med miljökontoret under handläggningsproceduren.

Delegationsbeslut om tillstånd att anlägga ett minireningsverk

När fastighetsägaren får beslutet tar vi kontakt med den entreprenör som är angiven som installatör i avloppsansökan för att programmera ett preliminärt datum för installationen.


Vi på MMVA fakturerar inte uppdragsgivaren någonting innan uppdragsgivaren har ett färdigt tillstånd för avloppsanläggningen i handen. Detta tycker vi på MMVA är en trygghet och seriös attityd mot uppdragsgivaren.

WSB Clean 1 hushåll (5PE), ett minireningsverk från Watersystems AB

Fastighetsägaren skall känna sig trygg och veta att vi på MMVA har rekommenderat en robust produkt som är anpassad för den belastning som finns på fastigheten.

Installation av ett WSB Clean 1 hushåll (5PE) från Watersystems AB

Vi på MMVA stöttar entreprenören så att de har all information om produkten innan installationen. Om eventuella frågor dyker upp under installationen så ser vi till att ge support.

Färdig installation av ett WSB Clean 1 hushåll (5PE)

Uppdragsgivaren kan alltid kontakta oss på MMVA, även efter installationen, vi kan hjälpa till med frågor om service och support. Vi på MMVA gör inte support, men vi har god kunskap om produkterna och vi vet vem som är ansvarig hos respektive tillverkare.

Har du ett avlopp som måste åtgärdas eller installeras, tveka inte att kontakta oss på MMVA!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

UTSLÄPPSFÖRBUD, Vad gör vi nu?

Att få ett beslut om ett utloppsförbud på det enskilda avloppet är inte kul, många ser det som en stor summa pengar nedgrävt i marken...

Entreprenörsrapport

Miljökontoren brukar bifoga en entreprenörsrapport samtidigt som de skickar ut tillståndet att installera ett nytt avlopp, eller skickar det separat till entreprenören. Entreprenörsrapporten kan...

Diffust utlopp, vad är det?

Många miljöinspektörer vill inte att markbäddar och minireningsverk släpper renat vatten direkt till diket med ett rör som sticker ut ur marken, de kräver ofta...

Servicebesök på Biokube minireningsverk

Vi på Mälardalens Mark och VA var ute på kundbesök på tidigare installationer av Biokube minireningsverk samtidigt som servicepersonal var ute på besök.Efter installationen av...

Most Popular