HomeAvloppsansökanMinireningsverk med ojämn belastning.

Minireningsverk med ojämn belastning.

-

Situationsplan för Barvagården

Vi på Mälardalens Mark och VA hade möjligheten att delta i ett väldigt intressant projekt där det var en väldigt ojämn belastning. På Barvagården finns det en bostad med permanentboende och dessutom fick vi en förfrågan på att anläggningen skulle kunna klara event med upp till 1500 besökare per vecka, men inte alla veckor.
Ett litet minireningsverk skulle inte klara toppbelastningarna och ett stort reningsverk skulle bli väldigt dyrt och fungera dåligt under den period det var låg belastning.


Vi tog upp dialogen med Watersystem, en svensk tillverkare av reningsverk med väldigt bra renommé i branschen. Dialogen gick kring att ha en bufferttank som skulle ta emot allt avloppsvatten och sedan pumpa över från bufferten till minireningsverket i små satser under en period av flera dagar för att jämna ut belastningen av minireningsverket.

Spillvattenrening för näringsverksamhet
Restauranger, sportanläggningar och annan verksamhet med många besökande ställer specifika krav på reningen och dimensioneringen av denna. Spillvattnet får en helt annan sammansättning än spillvatten från boningshus och därför kan man inte dimensionera på volymer utan måste titta mer
vattnets sammansättning och på belastning med avseende på fett, näringsämnen mm. Exempelvis har spillvattnet från restauranger ett högt innehåll av fett och organiska ämnen varför en fettavskiljare måste ingå i reningslösningen.

Campingplatser, bussdepåer och båtvarv är andra exempel på verksamhet med speciella utmaningar. De septiktankar som töms på dessa platser är mycket koncentrerat till följd av att de toaletter de kommer ifrån är snålspolande (spolmängden kan vara så liten som 10-25 % av vad en standardtoalett använder). I dessa fall måste man räkna om volymerna för att kompensera för detta och storleken på reningsverket som krävs kan ofta upplevas som mycket stor om man jämför med vad de faktiska vattenvolymerna indikerar (om det varit spillvatten av normalkvalitet).

WSB 20PE med buffertsystem för ojämn belastning.

Watersystem presenterade en flödesdimensionering med en teknisk lösning enligt slutkundens önskemål. Med en bufferttank på 12,4m³ (2x 6,2m³) och ett WSB minireningsverk som klarar belastningen för 20PE skulle vi klara Barvagårdens önskemål om att rena avloppsvattnet från en permanentbostad samt punktbelastningar på upp till 1500 besökare per vecka.

Leverans av minireningsverk från Watersystems till Barvagården.

En stor fördel för entreprenören när det gäller minireningsverk från Watersystem är att entreprenören förbereder schaktgropen med en packad yta enligt ritningen, sedan levereras minireningsverken kranbil och lyfts direkt ner i schaktgropen. Varpå entreprenören kan återfylla till stora delar med befintligt material.

Installationsytan är minimal med tanke på hur stor kapacitet anläggningen har. De två enheterna till höger på bilden är bufferttankarna och de två till vänster är minireningsverket som är anpassat att klara en kontinuerlig belastning av 20 personer. Den lilla brunnen i mitten är utjämningsbrunnen som bufferttankarna pumpar till och sedan rinner det med självfall till minireningsverket.

Anläggningen har nu varit i drift ett par månader och Barvagården har tagit upp sina event med många besökare.

Om Du har ett projekt på gång, tveka inte att kontakta oss på MMVA för att få hjälp med ditt projekt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

UTSLÄPPSFÖRBUD, Vad gör vi nu?

Att få ett beslut om ett utloppsförbud på det enskilda avloppet är inte kul, många ser det som en stor summa pengar nedgrävt i marken...

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

Most Popular