HomeAvloppsteknikServicebesök på Biokube minireningsverk

Servicebesök på Biokube minireningsverk

-

Biokube Venus kombi 5PE

Vi på Mälardalens Mark och VA var ute på kundbesök på tidigare installationer av Biokube minireningsverk samtidigt som servicepersonal var ute på besök.
Efter installationen av Biokube minireningsverk kopplar en behörig elektriker in elen till minireningsverket och driftsätter det. Minireningsverket bör bygga upp en biologi innan man tillsätter kemi, det brukar ta kring två månader att bygga upp biologin i ett minireningsverk.

Biohuden byggs upp som en tunn brun hinna på biomodulerna i Biokube minireningsverk. Det skall vara en tunn täckande hinna på biomodulerna och absolut inte ha en tendens att biomodulerna blir igenväxta.

Påfyllning av kemi i ett Biokube minireningsverk

Kemin till ett minireningsverk klassas som frätande och bör fyllas på av servicepersonal eller entreprenören som installerade minireningsverket. Biokube använder sig av en kemi som kallas PAX21. När väl servicepersonal kommer ut på plats erbjuder servicepersonal att fylla upp hela kemitanken i minireningsverket och efter det behövs minireningsverket inte fyllas på innan nästa servicebesök (förutom om det har blivit något fel eller om det är ett större minireningsverk/reningsverk där det kan vara nödvändigt att fylla på kemi flera gånger per år). Kemi är en tillkommande avgift förutom serviceavtalet, det är bara ett fåtal tillverkare av minireningsverk som har serviceavtal där kemi ingår i serviceavtalet.

Uppkoppling mot Biokube minireningsverk

Det första servicebesöket på ett Biokube minireningsverk brukar vara kring ett år efter installationen. Om man inte stöter på några problem med driftsättningen, biohuden eller eventuell lukt etc är det ingen idé att ta ut en servicetekniker innan minireningsverket har varit i drift ett år. När servicepersonalen kommer ut på plats kopplar de upp sig mot reningsverket med hjälp av en mobiltelefon, surfplatta eller dator (det beror på vilket interface som reningsverket har). Via interfacet kan servicepersonalen göra vissa justeringar samt kontrollera att alla funktioner i minireningsverket fungerar som de ska.

Serviceprotokoll till Biokube minireningsverk

När servicepersonal är på plats för att serva Biokube minireningsverk har personalen tillgång till en checklista av de punkter som skall kontrolleras eller de komponenter som skall bytas ut. Efter servicebesöket för fastighetsägaren en kopia av det protokollet, i vissa kommuner vill miljökontoret få en kopia av det eller att fastighetsägaren kan visa upp protokollet på begäran av kommunen.

Okulär besiktning av utgående vatten på Biokube minireningsverk

Biokubes servicepersonal (eller auktoriserad av Biokube servicetekniker) brukar börja besöket med att ta ett vattenprov i minireningsverkets sista kammare innan utlopp. Vattenprovet ställs åt sidan så att eventuella partiklar flyter upp eller sedimenterar i provtagningskärlet. När serviceprotokollet är genomfört avslutar servicepersonalen med att okulärt inspektera vattenrecipienten. Ser man inga partiklar som sjunkit till botten, flyter på ytan eller svävar runt i mellanskiktet är det ett gott tecken på att reningsverket fungerar bra. Vissa kommuner kan kräva årliga vattenanalyser, andra kan kräva vattenprov på begäran. Det bästa är om fastighetsägaren vet om detta innan servicepersonal kommer ut så att man kan planera att göra ett vattenprov samtidigt som servicepersonal är på plats. Om vätskan är klar fast missfärgad kan det vara ett tecken på att det finns mineraler i dricksvattenbrunnen, detta betyder inte att minireningsverket inte fungerar, men det kan vara värt att skicka in vatten på analys.
I de fall det finns vattenfilter på fastighetens ingående vatten är det viktigt att man inte kopplar backspolningen av vattenfiltret till avloppssystemet. Backspolningens momentant höga flöde riskerar att bli mer än vad minireningsverket klarar momentant. Dessutom kan det finnas partiklar som spolas ut ur vattenfiltret som kan vara direkt skadligt för minireningsverkets mikrobiologi, detta gäller typ alla minireningsverk på marknaden.

Loggbok till minireningsverk

När serviceteknikern är på plats första gången lägger han en loggbok i samma utrymme som luftpumparna. I den skall det skrivas in datum och åtgärder som gjorts med minireningsverket. Fylls kemi på skall man fylla i antalet liter som fyllts i (uppskattat, normalt fyller man bara på om man kan hälla i minst en dunk).

Om du vill få mer information om Biokubes minireningsverk kan ni kontakta oss på Mälardalens Mark och VA så hjälper vi gärna er.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

En lokal vatten och avloppsmässa i Enköping 5-6 maj 2023

Vi på Mälardalens Mark och VA tyckte att vinterns lugn i våran bransch har hållit på tillräckligt länge och det var dags att någonting hände...

Most Popular