HomeAvloppsteknikBDT avlopp för 90 kolonistugor

BDT avlopp för 90 kolonistugor

-

Vi på Mälardalens Mark och VA avslutar året med att lämna in ett avloppsansökan för 90 kolonistugor. Då det är ett kolonistugsområde och användningen är mest helger och den varma delen av året, har föreningens styrelse beslutat att gå på en separerad avloppslösning (Kommunen har samma åsikt). Området har gemensamma duschar och toalett till sluten tank, vissa stugor har installerat torrtoaletter eller förbränningstoaletter individuellt. Men när det gäller BDT (Bad, Disk och Tvättvatten) kommer det att bli en gemensamhetsanläggning.

Efter platsbesök och nivåmätning presenterade vi en teknisk lösning för föreningens styrelse och tittade på olika tekniska alternativ samt olika leverantörer på avloppslösning.
Valet mellan självfallsledning och tryckledning (Pumpstationer) är alltid en fråga som kommer upp. Det kostar mer att gräva en självfallsledning då man skall göra ett större grundarbete för att inte ledningen skall röra på sig med tiden och det kan bli eventuella motfall. Om det är en lång sträcka kan det vara till fördel med att pumpa, men är det många fastigheter ökar kostnaden för pumpbrunnarna om de skall installeras individuellt vid varje fastighet.

Vi optimerade på att ha självfall som vi i slutänden lyfte upp BDT vattnet med pumpbrunn innan reningsverket för att inte få ner ledningarna för djupt.
För att få rätt pump för jobbet kontaktade vi en pumpleverantör och gav dom flödet samt sträcka och höjd vi ville pumpa, samt att vi specificerade att vi ville använda en dubbelpumpstation för att säkra driften. Tillbaka fick vi ett förslag på en lämplig pumpstation samt dimensioneringen av PEM slangen mot reningsverket.

Biokube Jupiter Kombi

Den tekniska lösningen vi valde för BDT reningsverket var Biokubes Jupiter Kombi, det är ett reningsverk med inbyggd slamavskiljare, allt i ett block. Detta förenklar installationen för entreprenören. Då det bara är BDT vatten behövs ingen kemfällning eller serviceavtal. Men vi rekommenderar alltid att man tar ett servicebesök per år för att hålla membranpumparna under uppsikt och få service på dom vid behov.

Biokube har även försett oss med bra dokumentation för installation. Nu inväntar vi eventuella frågor från kommunen och hoppas på att kunna börja installationen till våren.

Om ni har ett projekt på gång, tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

En lokal vatten och avloppsmässa i Enköping 5-6 maj 2023

Vi på Mälardalens Mark och VA tyckte att vinterns lugn i våran bransch har hållit på tillräckligt länge och det var dags att någonting hände...

Most Popular