HomeAvloppsteknikBiokube minireningsverk

Biokube minireningsverk

-

Danska Biokubes minireningsverk är bland de mest kompakta som finns på marknaden. För att man skall få ner storleken på minireningsverket har man valt att inte bygga in slamfacket i minireningsverket, utan att ha en slamavskiljare innan som fungerar som slamfack.
Vad vinner man på att ha ett externt slamfack?
Produkten blir billigare att tillverka, produkten blir mindre i volym och mer kompakt, vilket drar ner frakt och hanteringskostnader.
I de fall det finns en befintlig slamavskiljare som är godkänd och på minst 2200 liter per hushåll räcker det med att komplettera med ett Biokube Venus 1850 för att ett hushåll på fem personer ska klara höga miljökrav.

Biokube Venus 1850, ett av marknadens kompaktaste minireningsverk.
  1. Inlopp från huset till slamavskiljaren.
  2. Inlopp från slamavskiljare till reningsanläggningen. Det patenterade tidsstyrda inloppet jämnar ut varierande belastning under dygnets timmar. Därmed säkerställs en jämn och hög reningskvalitet utan risker för miljö-skador.
  3. Returkoppling från reningsverket till slamavskiljaren, varigenom kontinuerligt förbättrat avlägsnande av slam och fosfor från reningsanläggningen sker. BioKubes patenterade returspolning motverkar dessutom bildning av illaluktande svavelväte i slamavskiljaren och säkerställer en konstant hög reningskvalitet trots varierande belastningar under tex semestrar.
  4. Utlopp från reningsanläggningen till en eventuell efterpolering eller annan recepient. Utloppet från Biokube 1850 ligger på endast 40 centimeters djup, vilket innebär att det nästan alltid kan skapas självfall till platsen där det renade vattnet rinner ut.

Minireningsverket Biokube Venus 1850 är så litet och kompakt att även en liten grävmaskin klarar av att gräva gropen och lyfta ner minireningsverket. Detta är väldigt intressant på svårtillgängliga tomter där det är svårt att komma till med större maskiner eller att lyfta in större och tyngre produkter.

Om ni har frågor eller funderingar kring ett projekt med ett minireningsverk, tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA

Är Du intresserad av att få mer information om Biokubes minireningsverk?
Ta då kontakt med oss på Mälardalens Mark och VA!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

En lokal vatten och avloppsmässa i Enköping 5-6 maj 2023

Vi på Mälardalens Mark och VA tyckte att vinterns lugn i våran bransch har hållit på tillräckligt länge och det var dags att någonting hände...

Most Popular