HomeAvloppsansökanWSB Clean 2 hushåll

WSB Clean 2 hushåll

-

Vi på Mälardalens Mark och VA Grossist fortsätter att hjälpa våra entreprenörer ( samt de privatpersoner som kontaktar oss) med att hitta hållbara och effektiva lösningar till enskilda avlopp. Nyligen skickade vi in en avloppsansökan till Enköpings miljökontor där vi valt ett reningsverk från Watersystems.

Det svenska reningsverket WSB Clean är ett robust minireningsverk i betong tillverkat i Tranås.
Entreprenören förbereder installationsgropen med ett lager 10-20 cm packat grus eller makadam innan kranbilen kommer ut och lyfter ner minireningsverket.

Styrskåpet kan stå upp till 10m från minireningsverket.

När installationen är klar fyller entreprenören i kontrollplanen på Watersystems hemsida varpå Watersystems egen servicepersonal bokar ett besök för att driftsätta reningsverket. Egen servicepersonal från reningsverkstillverkaren är unikt, väldigt ofta har reningsverkstillverkarna underentreprenörer till service.

Watersystems ger 20 års funktionsgaranti som kan förlängas 10 år i stöten!
Innehållet i service & garantier är en av de allra viktigaste sakerna att granska innan man väljer minireningsverk. När du väljer ett WSB Clean minireningsverk och samtidigt tecknar serviceavtal med Watersystems får du hela 20 års funktionsgaranti. Denna garanti kan dessutom förlängas med 10 år åt gången efter en inspektion. Förutsatt att man servar reningsverket regelbundet och byter utslitna delar kommer det att fungera problemfritt så länge betongbehållaren är hel. Behållare av denna typ har en beräknad livslängd om 50 år som slamavskiljare. WSB Clean luftas, till skillnad från en slamavskiljare, aktivt med kompressor varför inga nedbrytande gaser kan uppstå. Detta innebär att minireningsverkets livslängd förmodligen är betydligt längre…


Styrpanelen loggar funktionen under dygnets alla timmar.

WSB Clean minireningsverk har ett system för styrning och övervakning där Watersystems loggar din anläggnings drift under dygnets alla timmar. Allt för att du ska känna dig trygg och säker.

Ditt minireningsverk har en styrpanel som är placerad i ett automatikskåp för utomhusmontage. Styrpanelen är Watersystems redskap för att anpassa driften så att bästa tänkbara reningsresultat upprätthålls. Styrpanelen innehåller utrustning (med batteribackup) för överföring av data via GPRS vilket möjliggör inställningsjusteringar samt kontinuerlig övervakning av anläggningens drift via mobilnätet.

Varje dygn tar Watersystems emot rapporter med driftinformation från samtliga installerade anläggningar via e-post. Eventuella larm och varningsmeddelanden skickas omedelbart till deras serviceavdelning för bedömning av lämplig åtgärd (sker under kontorstid).

Eftersom Sverige är ett avlångt land finns det tillfällen då Watersystems ber sina kunder, om möjlighet finns, att hjälpa oss med felsökningen. Detta för att kunna hålla nere servicepriserna och slippa åka ut på oplanerade servicebesök. Mycket går att lösa med fjärrstyrningen i kombination med ett par ögon på platsen varför detta partnerskap med deras kunder är guld värt.

Om så önskas kan du som kund också följa reningsverkets drift via internet med hjälp av en inloggning på vår webbsida. Exempelvis kan man följa hur stora volymer spillvatten som passerar igenom systemet och läsa eventuella felmeddelanden. Via inloggningen hittar du även dina servicerapporter och analyssvar från laboratoriets vattenanalyser. Ansök om ett konto genom att mejla Watersystems på info@watersystems.se


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LATEST POSTS

UTSLÄPPSFÖRBUD, Vad gör vi nu?

Att få ett beslut om ett utloppsförbud på det enskilda avloppet är inte kul, många ser det som en stor summa pengar nedgrävt i marken...

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp? Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat...

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa...

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite...

Most Popular