Home Blog

Hjälp, nu fryser vatten och avlopp!

0

När vatten eller avlopp fryser kan det vara svårt att lösa problemet, det är bättre att ta med frysrisken i beräkningen när man lägger ner rör för vatten och avlopp.
Det är inte alltid man kan få ner ledningar på frostfritt djup och även med isolering kan det vid köldknäppar behövas föra till lite värme.
Svenska Extena uppe i Norsjö har bra lösningar för vatten och avlopp i extrema förhållanden.
Viktigt att påpeka är att det är inte tänkt att värmekabeln är i drift permanent utan via en termostat skall den bara aktiveras när det behövs. Snittemperaturen på ett avloppsvatten är +10° och avloppsvattnet kommer att tillföra värme, rören är isolerade med aluminiumfilm och isolering.
Har man svårt att komma ner frostfritt och planerar installationen med så bra täckning som möjligt kanske man bara behöver använda elvärmen vid extremväder.
(Det är antagligen då man behöver ett fungerande vatten och avlopp som mest…)

Polarrör®
Frostsäkert vatten och avlopp för kustnära områden, fjällmiljö och tillfälliga moduler. I takt med att fler hus och stugor byggs vid kusten och i fjällområden ökar behovet av energieffektiva och för naturen skonsamma vatten- och avloppssystem (VA). I dessa områden, där det ofta är svårt att förlägga rör på frostsäkert djup utan att göra grov åverkan på den känsliga naturen, krävs innovativa lösningar.

Polarrör® från Extena är utvecklat för den här typen av miljöer och erbjuder snabb och frostfri vattenförsörjning oavsett årstid och markförhållanden. Systemet består av ett vattenledningsrör (medierör) med en självbegränsande värmekabel som förhindrar vattnet från att frysa. Denna innovativa konstruktion eliminerar kravet att komma ner på frostfritt djup; röret kan läggas på marken eller på snö och is om man så vill.

Övertäckning
Polarrör behöver inte övertäckas för att fungera.
Systemet klarar av att hålla rören frysskyddade ner
till minus 30 grader ovan mark. Däremot förlänger du
livslängden på systemet om du täcker över röret alter-
nativt lägger det i ett skyddande ytterrör så att det inte
utsätts för solens UV-strålar.

Polarrör under körbar yta
Vid grund installation och körbara ytor rekommenderas det att man drar Polarröret i ett SRS rör för att skydda mot belastningen.

UTSLÄPPSFÖRBUD, Vad gör vi nu?

0

Att få ett beslut om ett utloppsförbud på det enskilda avloppet är inte kul, många ser det som en stor summa pengar nedgrävt i marken (eller nedspolat i toaletten…)
Skämt åsido…

Vad skall man som fastighetsägare göra om man får ett avloppsförbud?

Kunde du som fastighetsägare förebygga detta?

Vi börjar att svara på den sista frågan. När jag prata med fastighetsägare brukar alltid rekommendera att kontakta oss på MMVA innan kommunen åker ut och inventerar avloppet. Då kan man uppskatta om avloppet kan bli godkänt eller ej. Bedömer man att avloppet inte kommer att bli godkänt så är det bättre att säga till kommunen att inte komma ut och att man kommer in med en ansökan för ett nytt enskilt avlopp, då slipper man betala arvodet till kommunen för att de kommit ut och dömt ut avloppet.
Jag har pratat med fastighetsägare som sagt att de väntar på att kommunen kommer ut så de får höra vad de har att säga om avloppet. Problemet här är att kommunen får inte ge råd om produkter, de kan bara avgöra om befintligt avlopp fyller de aktuella miljökraven.

Om man nu fått ett avloppsförbud rekommenderar vi på Mälardalens Mark och VA att man tar kontakt med en avloppskonsult eller entreprenör snarast och inte väntar till utsläppsförbutet nästan trätt i kraft. Ju mer tid man har för ett avloppsprojekt, desto större chans har man att få till det riktigt bra utan att stressa.
Hanteringstiden på miljöavdelningen brukar ta ett par månader beroende på hur komplett ansökan är och vilken belastning miljöinspektörerna har.
En bra entreprenör är uppbokad flera månader i förväg och har inte möjlighet att stoppa sin planering bara för att utlopp har fått utsläppsförbud.

En annan nackdel om man är sent ute som fastighetsägare, är att man kanske tar den första bästa entreprenör man hittar och accepterar hans förslag utan att ha möjlighet att se på andra alternativ till avloppslösning.
(Det finns tyvärr många lycksökare i avloppsbranschen)

Ska man kontakta en avloppskonsult eller en entreprenör?
Vad som är viktigt här är att man frågar vilka produkter som konsulten eller entreprenören jobbar med så att man inte låser in sig med en enda leverantör av produkter. Olika fastigheter, markförhållanden och belastning gör att det kan vara bra att titta på olika tekniska lösningar för att hitta den bästa lösningen.

Kan man som privatperson göra en avloppsansökan själv?
Givetvis kan man som fastighetsägare göra en ansökan för enskilt avlopp själv, men det kan bli en långkörare med kommunens miljöinspektörer om det saknas information i ansökan.
Vissa kommuner kan till och med fakturera extra om kompletteringsarbetet blir tidskrävande, andra kommuner fakturerar mindre för tillståndet om ansökan för det enskilda avloppet är komplett från början.

Vi på Mälardalens Mark och VA brukar säga att i till exempel Enköpings kommun. Om en fastighetsägare kontaktar oss innan dom får ett utsläppsförbud som faktureras och att vi gör en ansökan för det nya enskilda avloppet som är komplett från början har man nästan sparat in hela kostnaden för en avloppskonsult. Då skall man tillägga att en avloppskonsult har dessutom god kompetens om olika tekniklösningar.

Tvivlar Du på att ditt avlopp är godkänt för de krav som råder eller om du planerar att bygga nytt hus, tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA!

BACKSPOLNING TILL AVLOPPET

0

Backspolar du ditt vattenfilter eller poolfilter till ditt avlopp?

Under åren som jag jobbat i avloppsbranschen har man ibland blivit inblandad i avlopp som inte fungerat bra och efter en felsökning så har det uppdagats att ett vattenfilter har sin backspolning till avloppet i stället för att backspolningen är kopplad till dagvattnet (dränering eller stenkista).

Fastighetsägaren hänvisar väldigt ofta till installationsanvisningen av vattenfiltret där det står att backspolningen kan kopplas till avloppet. Tyvärr är det här en “försäljningsteknisk” lösning från vattenfiltertillverkaren, ingen vill sälja en produkt som kan vara krånglig att installera.

Men… INGEN tillverkare av avloppssystem accepterar backspolning till sin/a produkter.

Problemen med backspolningen har flera parametrar, det första är den höga momentana belastningen, en avloppsanläggning är gjord för att ta lite vatten i taget utspritt över ett dygn med några få pikar om till exempel flera personer duschar efter varandra. När et vattenfilter backspolar kommer en stor mängd vatten snabbt, man kan riskera att röra upp slam och i värsta fall få en slamflykt som kan orsaka ett stopp i avloppssystemet.

En slamavskiljare med efterföljande bädd är inte lika känslig som ett reningsverk, men det betyder inte att det är OK med en backspolning till avloppet.

När ett vattenfilter backspolar kommer det även allt det som vattenfiltret filtrerat bort med, backspolningen är ju för att göra rent filtret och dessa restprodukter är inte kompatibla med den bakterieflora man vill ha i ett avloppssystem.

Vattenfiltertillverkaren kommer givetvis inte ta ansvar för att ditt avlopp inte fungerar, tillverkaren för ditt avloppssystem kommer att hänvisa till att deras garanti inte gäller om du har backspolat till deras produkt. I slutänden är det du som fastighetsägare som får ta ansvaret för att du fått problem med ditt avlopp…

Har du frågor om ditt avlopp eller vattenrening, tveka inte att kontakta oss på MMVA

MMVA börjar med molnbaserad support för entreprenörer

0

Vi på Mälardalens Mark och VA har många års erfarenhet av samarbete med entreprenörer. Vi har märkt att mellan olika entreprenörer är erfarenheterna olika, vissa tycker om att göra kontorsarbete och andra vill göra så lite kontorsarbete som möjligt.

Vi på MMVA har alltid anpassat oss efter respektive entreprenör och deras specifika förfrågningar när det gäller support.

Vi har länge funderat på att använda oss av ett molnbaserat hjälpmedel, men inte riktigt bestämt oss för hur vi ska göra.

Men nu har vi tagit steget och provkört lite med en handfull entreprenörer och alla är jättenöjda.

När entreprenören får ett nytt projekt skapar vi en flik med kartunderlag för att kunna göra en situationsplan, alternativt tar kontakt med kommunen och frågar om det finns specifika krav i området.

Entreprenören kan komma åt mappen från sin mobiltelefon eller surfplatta för att enkelt uppdatera information eller ta bilder på plats direkt in i mappen.

Om entreprenören vill, kan vi på MMVA rita rent underlag för situationsplan etc. beroende på hur mycket hjälp entreprenören vill ha. vi skräddarsyr våra tjänster efter era önskemål!

Så fort grovskissen är gjord kan vi på MMVA rita rent och snyggt så att det finns en situationsplan att visa kunden.

Tycker du som entreprenör att detta låter intressant?
Tveka inte att kontakta oss på MMVA!

Kemfällning under diskbänken, är det ett alternativ till reningsverk?

0

Detta är ju en ganska återkommande fråga, ofta ser fastighetsägarna bara prisskillnaden och tycker att ett reningsverk är för dyrt. Dessutom kan fastighetsägaren vara lite arg på reningsverkstillverkaren då de oftast vill binda upp med ett serviceavtal.

Vad som är viktigt att veta är att det går inte att jämföra en dunk med kemfällning under diskbänken med ett reningsverk, det vore som att jämföra äpplen med päron…

För att försöka förklara vikten av att ha ett serviceavtal på ett reningsverk. De flesta reningsverkstillverkare vill inte binda upp kunden med serviceavtal om det bara gäller BDT vatten, även om det kan vara en gemensamhetsanläggning med flera fastigheter uppkopplade trots att det finns mammutpumpar och elektronik.

Men så fort det är BDT+WC och kemfällning kommer in i bilden vill reningsverkstillverkarna gärna att man tar serviceavtalet för att kunna ge funktionsgarantin.
Detta har ju en speciell anledning!

Så fort man börjar använda kemi är det bland annat känsligt med dosering, pH värde på ingående dricksvatten. En feldosering av kemin kan orsaka slam i slamavskiljarens mellanskikt och då kan det bli slamflykt ut i bädden vilket kan orsaka att den sätter igen och måste grävas om.

När det gäller hanteringen av kemin till ett reningsverk så är behållaren så stor att servicepersonalen kan fylla på med kemi en gång per år, en dunk under diskbänken skall fastighetsägaren själv byta med risk att det spills kemi inne i huset, vilket inte är bra för hälsan om man är oförsiktig.

Min rekommendation till fastighetsägare som behöver extra fosforreducering är att titta på en lösning med reningsverk, det är det enda som är långsiktigt och hållbart.

De enda fallen jag har rekommenderat kemi under diskbänken har varit i några få fall där den befintliga anläggningen har varit i gott skick och slamavskiljaren stor nog för att klara kemfällning. Det vill säga att fastighetsägaren har fått ett godkänt avlopp med en minimal kostnad för kemfällningsutrustningen.

Så fort det blir eventuella installationskostnader med ny slamavskiljare eller ny bädd rekommenderar jag inte längre kemfällning under diskbänken, utan i dessa fall rekommenderar jag varmt ett reningsverk!

Detta har ju en speciell anledning!

En lokal vatten och avloppsmässa i Enköping 5-6 maj 2023

0
Outdoor toilet in the mountains

Vi på Mälardalens Mark och VA tyckte att vinterns lugn i våran bransch har hållit på tillräckligt länge och det var dags att någonting hände lokalt.

Efter en dialog med kommunens miljöavdelning tog vi beslutet att arrangera en lokal vatten och avloppsmässa, där lokala entreprenörer och fastighetsägare kunde komma för att träffa tillverkare och installatörer.

Vi fick en snabb och bra respons från många av de marknadsledande företagen i Sverige.

Mässan är lagd på en fredag och en lördag för att proffsen skall kunna komma under “arbetstid”, samt de som inte kan komma under arbetstid har lördagen som ett alternativ.

Har du planer på ett nytt avlopp eller behöver åtgärda ditt nuvarande, då är den här mässan för dig!

Välkomna!

Fettavskiljare för kafé- och restaurang- verksamhet.

0
Fristående fettavskiljare från Eneka. Greasly 4l/s

Även för en liten kaféverksamhet kräver kommunen att man har en fettavskiljare kopplad på köket innan vattnet sedan går vidare mot ett kommunalt eller enskilt avlopp.
Fett i avloppsvattnet är ett stort problem som kanske inte användarna tänker på, det är därför det är obligatoriskt med fettavskiljare i all restaurangverksamhet.

Bild från Sörmland Vatten


Allt vatten som kommer från köket (utom WC) skall kopplas till fettavskiljaren, även golvbrunnarna. Man kan inte koppla en toalett via en fettavskiljare för då stannar papper och fekalier i fettavskiljarens slamficka.
På marknaden finns det en hel uppsjö av modeller av fettavskiljare, vissa mer lämpliga än andra. På senare år har det kommit fram en hel del små produkter som säger sig passa till till exempel gatukök och dom får plats under diskbänken …
Sådana produkter avråder vi starkt då det i en fettavskiljare även samlas bakterier och det luktar väldigt illa!
Jag har svårt att se en hantering som respekterar hygienen i ett kök med liknande produkter.

1. Tunga partiklar sjunker till botten. 2. Klart vatten rinner vidare till utloppet via T-röret. 3. Fettpartiklar flyter upp till ytan och bildar en fettkaka.

Principen med en fettavskiljare är att när köksvattnet rinner in i avskiljaren. Flödet igenom fettavskiljaren får inte vara för snabbt utan så långsamt att tunga partiklar sjunker till botten och fettpartiklar flyter upp till ytan.

Viktigt att tänka på är att:
– Dimensionera inte fettavskiljaren för snålt, det leder bara till problem i framtiden!
– Man vill ha så korta ledningar som möjligt till fettavskiljaren då rören innan kommer att få problem med fett och måste rengöras regelbundet.
– Det måste vara självfall till fettavskiljaren, man kan inte pumpa vatten från köket till fettavskiljaren.
– Fettavskiljaren måste vara placerad så att den är lätt att sköta och att man inte går igenom köket eller matlagret med slamtömningsslangen. Det går eventuellt att installera rostfria slamtömningsledningar och sedan ha en koppling för slamtömning på fasaden.
– En fettavskiljare måste ha en avluftning över taknock så att lukten från fettavskiljaren inte kommer ut i lokalen eller precis utanför (I storstadsmiljö finns det alternativ med luftrenare, men det är en dyr investering och den kräver mycket underhåll).
– Att ha tillgång till varmt kranvatten kan förenkla tömningen då fettkakor gärna fastnar på fettavskiljarens väggar.
– Larm på fettavskiljare är inte alltid obligatoriskt, vissa kommuner (ofta storstäder) har krav på tömningsintervall, typ en gång i månaden.

Det finns både fettavskiljare att placera ovan mark (källare eller liknande) och fettavskiljare man gräver ner i marken.

Två exempel på larm till fettavskiljare.

När det gäller larm till fettavskiljare är det nivålarm för fettkakan som är vanligast (se GA-1)
Men det finns även larm med flera givare där man förutom fettnivån mäter totalnivån i fettavskiljaren (se GA-2), syftet med detta är att få en varning om det mot all förmodan skulle bli stopp i utloppet eller efter fettavskiljaren, detta gäller fram för allt för fettavskiljare som är monterade inomhus då ett stopp i utloppet kan innebära översvämning.

Har ni ett projekt på gång eller har frågor om fettavskiljare, tveka inte att kontakta oss på MMVA!

BDT avlopp för 90 kolonistugor

0

Vi på Mälardalens Mark och VA avslutar året med att lämna in ett avloppsansökan för 90 kolonistugor. Då det är ett kolonistugsområde och användningen är mest helger och den varma delen av året, har föreningens styrelse beslutat att gå på en separerad avloppslösning (Kommunen har samma åsikt). Området har gemensamma duschar och toalett till sluten tank, vissa stugor har installerat torrtoaletter eller förbränningstoaletter individuellt. Men när det gäller BDT (Bad, Disk och Tvättvatten) kommer det att bli en gemensamhetsanläggning.

Efter platsbesök och nivåmätning presenterade vi en teknisk lösning för föreningens styrelse och tittade på olika tekniska alternativ samt olika leverantörer på avloppslösning.
Valet mellan självfallsledning och tryckledning (Pumpstationer) är alltid en fråga som kommer upp. Det kostar mer att gräva en självfallsledning då man skall göra ett större grundarbete för att inte ledningen skall röra på sig med tiden och det kan bli eventuella motfall. Om det är en lång sträcka kan det vara till fördel med att pumpa, men är det många fastigheter ökar kostnaden för pumpbrunnarna om de skall installeras individuellt vid varje fastighet.

Vi optimerade på att ha självfall som vi i slutänden lyfte upp BDT vattnet med pumpbrunn innan reningsverket för att inte få ner ledningarna för djupt.
För att få rätt pump för jobbet kontaktade vi en pumpleverantör och gav dom flödet samt sträcka och höjd vi ville pumpa, samt att vi specificerade att vi ville använda en dubbelpumpstation för att säkra driften. Tillbaka fick vi ett förslag på en lämplig pumpstation samt dimensioneringen av PEM slangen mot reningsverket.

Biokube Jupiter Kombi

Den tekniska lösningen vi valde för BDT reningsverket var Biokubes Jupiter Kombi, det är ett reningsverk med inbyggd slamavskiljare, allt i ett block. Detta förenklar installationen för entreprenören. Då det bara är BDT vatten behövs ingen kemfällning eller serviceavtal. Men vi rekommenderar alltid att man tar ett servicebesök per år för att hålla membranpumparna under uppsikt och få service på dom vid behov.

Biokube har även försett oss med bra dokumentation för installation. Nu inväntar vi eventuella frågor från kommunen och hoppas på att kunna börja installationen till våren.

Om ni har ett projekt på gång, tveka inte att kontakta oss på Mälardalens Mark och VA!

Entreprenörsrapport

0

Miljökontoren brukar bifoga en entreprenörsrapport samtidigt som de skickar ut tillståndet att installera ett nytt avlopp, eller skickar det separat till entreprenören.

Entreprenörsrapporten kan skilja sig lite från kommun till kommun, vad som är viktigt att veta här är att det är entreprenören som är ansvarig att fylla i dokumentet och eventuellt bifoga de bilder som kommunen vill få in med rapporten.
Hur entreprenörsrapporten ser ut skiljer sig ganska mycket från kommun till kommun. Ibland kan det vara en massa detaljerade frågor där material och mått skall anges och ibland är det bara några punkter som skall bockas av.
Det viktiga är att man följer installationsanvisningarna samt det beslut som givits på avloppsanläggningen.

Det kan vara bra att gå igenom listan med de bilder kommunen vill ha innan man börjar med installationen. Om man missar en bild på ett viktigt moment i arbetet kan kommunen i värsta fall be att man gräver upp och dokumenterar om.

Här är ett exempel på vad till exempel Eskilstuna kommun kräver för fotodokumentation på installationsarbetet.

Ibland är det bara entreprenören som skriver under och vissa kommuner vill även att fastighetsägaren skriver under.
Det kan ibland krävas att kommunen får entreprenörsrapporten innan det nya avloppet får tas i drift

Infiltration eller markbädd?

0

Vi på MMVA får återkommande frågor om det skall vara infiltration eller markbädd, varför man skall välja det ena framför det andra, etc.

Denna film som VA guiden har gjort är väldigt informativ och enkel att förstå. Vill du veta mer om detta rekommenderar vi dig att titta på den här filmen.

VA guiden, Förundersökning av markbaserad rening

Har du några frågor om enskilt avlopp, tveka inte att kontakta oss på MMVA